ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ผู้อำนวยการสูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย

สนใจสินค้าติดต่อ 088-7923085 หรือ http://www.bimhatyai.com