คุณจันทร์ฉาย พูลพอกสิน ผู้มีปัญหา เบาหวาน

ตั้งแต่ปี 48 นิเคยน้ำตาลขึ้นสูงจนตาพร่ามัว อ่อนเพลีย ขาไม่มีแรง และความดันโลหิตสูง ปวดศีรษะ จนได้มารู้จักกับ BIM100 เมื่อตุลาคม 2553 ร่วมไปกับยาประจำตัว พบว่าทุก 2 เดือนไปตรวจผลตรวจก็ดีขึ้นเรื่อยๆ จนแพทย์สั่งให้ลดยาเบาหวานลง ต่อมาเดือนมีนาคม 54 แพทย์ระบุว่า ถ้าคุมอาหารได้ก็ให้ลองหยุดยาเบาหวานดู จนล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน นิเหลือเพียง BIM และยาประจำตัวอื่นๆ แต่ว่าสามารถหยุดยาเบาหวานมาได้ 3 เดือนกว่าแล้ว นอกจากนี้นิยังสามารถดูแลความดันได้ ไม่ปวดศีรษะ หน้าตาสดใส ถ้าป่วยก็จะฟื้นตัวเร็ว ตอนนี้ BIM มา 8-9 เดือนค่ะ สนใจสินค้าติดต่อ 088-7923085 หรือ http://www.bimhatyai.com