ช่อง TGN แถลงผลวิจัยจากมังคุด โดยนักวิทยาศาสตร์ไทย

ช่อง TGN แถลงผลวิจัยจากมังคุด โดยนักวิทยาศาสตร์ไทย