จีรภัทร์  ปาลาเลย์
184 หมู่ 1 ซ. 51 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 094-593-9-786
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.