เอเชียนไลฟ์ ( Asian Life ) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามลดความอ้วนจำหน่ายแล้ว 27 ประเทศทั่วโลกเช่น ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน ฯลฯ สินค้าคุณภาพสูง บิม น้ำมังคุดสกัดเข้มข้น,น้ำมังคุด BIM & TRIM,Operation BIM,Bim100,ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนและลดสัดส่วนเช่น TrimOne,การ์ซีเนีย,Garcinia Capsule,Gold shape,โลชั่นลดคางสองชั้น,ครีมบำรุงผิวหน้า,ซี เบรสส์,ไลฟ์,กิงโกะ บิโลบา,ฯลฯ

บริษัท เอเชี่ยนไลฟ์ Asianlife(มีทุนจดทะเบียน 31ล้านบาท)เป็นบริษัทในเครือบริษัทเอเชียนไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด(มหาชน) หรือเรียกสั้นๆว่า APCO ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 116 ล้านบาทมีความมั่นคงสูงมากมีโรงงานเป็นของตนเอง “บริษัท มหาชน มั่นคง ปลอดภาระหนี้สิน”

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย โดยสมาชิกเอเชียนไลฟ์จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพได้มาตราฐานมีความปลอดภัย และไร้ผลข้างเคียงซึ่งผลิตโดยโรงงานในกลุ่มเอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด(มหาชน)ที่ได้รับรองระบบ GMPจากกระทรวงสาธารณสุขและใบประกาศนียบัตร ISO 14001:1996

 

คอลลาเจน 3,000 มิลลิกรัม

 
ผลการใช้ผลิตภัณฑ์ของเอเชียนไลฟ์

คุณสีไพร นิ่มทอง ผู้มีปัญหา ภูมิแพ้ แพ้อาหาร กระเพาะ และลำไส้อักเสบ คุณสีไพร นิ่มทอง ผู้มีปัญหา ภูมิแพ้ แพ้อาหาร กระเพาะ และลำไส้อักเสบ คุณสีไพร นิ่มทอง ผู้มีปัญหา ภูมิแพ้ แพ้อาหาร กระเพาะ และลำไส้อักเสบ คุณแสงระวี เสี้ยวสุกุล ผู้มีปัญหา ผิวหนังอักเสบและ ผื่นแพ้ตามตัว คุณแสงระวี เสี้ยวสุกุล ผู้มีปัญหา ผิวหนังอักเสบและ ผื่นแพ้ตามตัว คุณแสงระวี เสี้ยวสุกุล ผู้มีปัญหา ผิวหนังอักเสบและ ผื่นแพ้ตามตัว คุณเลิศวรรธน์ วังภูสิทธิ์ ผู้มีปัญหา ภูมิแพ้ คุณเลิศวรรธน์ วังภูสิทธิ์ ผู้มีปัญหา ภูมิแพ้ คุณเลิศวรรธน์ วังภูสิทธิ์ ผู้มีปัญหา ภูมิแพ้ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ผู้อำนวยการสูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ผู้อำนวยการสูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ผู้อำนวยการสูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย คุณวิโรจน์ ล้อมงคล ผู้มีปัญหา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด คุณวิโรจน์ ล้อมงคล ผู้มีปัญหา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด คุณวิโรจน์ ล้อมงคล ผู้มีปัญหา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
คุณธนภัทร ชาวสูงเนิน อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ น้ำมังคุดเพื่อสุขภาพ และกระชับสัดส่วน คุณธนภัทร ชาวสูงเนิน อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ น้ำมังคุดเพื่อสุขภาพ และกระชับสัดส่วน คุณธนภัทร ชาวสูงเนิน อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ น้ำมังคุดเพื่อสุขภาพ และกระชับสัดส่วน คุณนงนุช ชายดวงคำ ผู้มีปัญหา มะเร็งลำใส้ใหญ่ คุณนงนุช ชายดวงคำ ผู้มีปัญหา มะเร็งลำใส้ใหญ่ คุณนงนุช ชายดวงคำ ผู้มีปัญหา มะเร็งลำใส้ใหญ่ ผู้ป่วยมะเร็งระยะขั้นสุดท้าย ผู้ป่วยมะเร็งระยะขั้นสุดท้าย ผู้ป่วยมะเร็งระยะขั้นสุดท้าย Mr.Wong Hooi Sooi ผู้มีปัญหา มะเร็ง Mr.Wong Hooi Sooi ผู้มีปัญหา มะเร็ง Mr.Wong Hooi Sooi ผู้มีปัญหา มะเร็ง คุณจีรกิตติ ตังคธัช ผู้มีปัญหา มะเร็งตับ คุณจีรกิตติ ตังคธัช ผู้มีปัญหา มะเร็งตับ คุณจีรกิตติ ตังคธัช ผู้มีปัญหา มะเร็งตับ
คุณจันทร์ฉาย พูลพอกสิน ผู้มีปัญหา เบาหวาน คุณจันทร์ฉาย พูลพอกสิน ผู้มีปัญหา เบาหวาน คุณจันทร์ฉาย พูลพอกสิน ผู้มีปัญหา เบาหวาน คุณนับสาฮนิง บินมูดอ ผู้มีปัญหา โรคเบาหวาน คุณนับสาฮนิง บินมูดอ ผู้มีปัญหา โรคเบาหวาน คุณนับสาฮนิง บินมูดอ ผู้มีปัญหา โรคเบาหวาน คุณธนวัฒน์ อัศวภานุกุล ผู้มีปัญหา เบาหวาน คุณธนวัฒน์ อัศวภานุกุล ผู้มีปัญหา เบาหวาน คุณธนวัฒน์ อัศวภานุกุล ผู้มีปัญหา เบาหวาน คุณกอเดร์ มูซา ผู้มีปัญหา เบาหวาน และไตเสื่อม คุณกอเดร์ มูซา ผู้มีปัญหา เบาหวาน และไตเสื่อม คุณกอเดร์ มูซา ผู้มีปัญหา เบาหวาน และไตเสื่อม คุณอรุณรัตน์ เกตแก้วมณี ผู้มีปัญหา ริดสีดวงจมูก คุณอรุณรัตน์ เกตแก้วมณี ผู้มีปัญหา ริดสีดวงจมูก คุณอรุณรัตน์ เกตแก้วมณี ผู้มีปัญหา ริดสีดวงจมูก
คุณดารัณ จิตติกรวิก ผู้มีปัญหา ภูมิแพ้ คุณดารัณ จิตติกรวิก ผู้มีปัญหา ภูมิแพ้ คุณดารัณ จิตติกรวิก ผู้มีปัญหา ภูมิแพ้ คุณปูริดา หวังสวา ผู้มีปัญหา ภูมิแพ้ และกระเพาะอาหาร คุณปูริดา หวังสวา ผู้มีปัญหา ภูมิแพ้ และกระเพาะอาหาร คุณปูริดา หวังสวา ผู้มีปัญหา ภูมิแพ้ และกระเพาะอาหาร คุณอิสรีย์ ชื่นใจ ผู้มีปัญหา กรดไหลย้อน และชาตามตัว คุณอิสรีย์ ชื่นใจ ผู้มีปัญหา กรดไหลย้อน และชาตามตัว คุณอิสรีย์ ชื่นใจ ผู้มีปัญหา กรดไหลย้อน และชาตามตัว วิไลวรรณ สิมมา ผู้มีปัญหา กระเพาะ วิไลวรรณ สิมมา ผู้มีปัญหา กระเพาะ วิไลวรรณ สิมมา ผู้มีปัญหา กระเพาะ คุณศิริชัย แสนแก้ว ผู้มีปัญหา กรดไหลย้อน คุณศิริชัย แสนแก้ว ผู้มีปัญหา กรดไหลย้อน คุณศิริชัย แสนแก้ว ผู้มีปัญหา กรดไหลย้อน
คุณปราณี พรกมลพรรณ ผู้มีปัญหา กรดไหลย้อน คุณปราณี พรกมลพรรณ ผู้มีปัญหา กรดไหลย้อน คุณปราณี พรกมลพรรณ ผู้มีปัญหา กรดไหลย้อน คุณพจนา สุวรรณปิณฑะ ผู้มีปัญหา กรดไหลย้อน คุณพจนา สุวรรณปิณฑะ ผู้มีปัญหา กรดไหลย้อน คุณพจนา สุวรรณปิณฑะ ผู้มีปัญหา กรดไหลย้อน เกศนรินทร์ ป้องพุฒ ผู้มีปัญหา SLE เกศนรินทร์ ป้องพุฒ ผู้มีปัญหา SLE เกศนรินทร์ ป้องพุฒ ผู้มีปัญหา SLE คุณอัญชลี เคียงศิริ เดวิด ผู้มีปัญหา SLE (โรคพุ่มพวง) คุณอัญชลี เคียงศิริ เดวิด ผู้มีปัญหา SLE (โรคพุ่มพวง) คุณอัญชลี เคียงศิริ เดวิด ผู้มีปัญหา SLE (โรคพุ่มพวง) คุณธนัฏฐา ไชยวงค์วัฒน์ ผู้มีปัญหา ภูมิแพ้หอบหืด ผื่นแพ้ ปวดข้อกระดูกสะโพก และปวดศีรษะ คุณธนัฏฐา ไชยวงค์วัฒน์ ผู้มีปัญหา ภูมิแพ้หอบหืด ผื่นแพ้ ปวดข้อกระดูกสะโพก และปวดศีรษะ คุณธนัฏฐา ไชยวงค์วัฒน์ ผู้มีปัญหา ภูมิแพ้หอบหืด ผื่นแพ้ ปวดข้อกระดูกสะโพก และปวดศีรษะ
คุณมาริสา อรุณวร ผู้มีปัญหา ปวดกระดูก กรดไหลย้อน ภูมิแพ้ บ้านหมุน และช็อกโกแลตซีส คุณมาริสา อรุณวร ผู้มีปัญหา ปวดกระดูก กรดไหลย้อน ภูมิแพ้ บ้านหมุน และช็อกโกแลตซีส คุณมาริสา อรุณวร ผู้มีปัญหา ปวดกระดูก กรดไหลย้อน ภูมิแพ้ บ้านหมุน และช็อกโกแลตซีส คุณน้ำค้าง สุขสกุล ผู้มีปัญหา เนื้องอกที่คอ คุณน้ำค้าง สุขสกุล ผู้มีปัญหา เนื้องอกที่คอ คุณน้ำค้าง สุขสกุล ผู้มีปัญหา เนื้องอกที่คอ สุดารัตน์ วันชูมาศ ผู้มีปัญหา ปวดประจำเดือน สุดารัตน์ วันชูมาศ ผู้มีปัญหา ปวดประจำเดือน สุดารัตน์ วันชูมาศ ผู้มีปัญหา ปวดประจำเดือน ณัฐวรา พงศ์ศรีภูร ผู้มีปัญหา เนื้องอกในมดลูก ถุงน้ำในรังไข่ และช็อคโกแลตซีส ณัฐวรา พงศ์ศรีภูร ผู้มีปัญหา เนื้องอกในมดลูก ถุงน้ำในรังไข่ และช็อคโกแลตซีส ณัฐวรา พงศ์ศรีภูร ผู้มีปัญหา เนื้องอกในมดลูก ถุงน้ำในรังไข่ และช็อคโกแลตซีส ก้อนเนื้องอกที่มดลูก ก้อนถุงน้ำที่รังไข่ อาจารย์ลดาวดี วนวิทย์ ก้อนเนื้องอกที่มดลูก ก้อนถุงน้ำที่รังไข่ อาจารย์ลดาวดี วนวิทย์ ก้อนเนื้องอกที่มดลูก ก้อนถุงน้ำที่รังไข่ อาจารย์ลดาวดี วนวิทย์
คุณสุวรรณา ถมยา ผู้มีปัญหาวิงเวียนศรีษะน้ำในหูไม่เท่ากัน คุณสุวรรณา ถมยา ผู้มีปัญหาวิงเวียนศรีษะน้ำในหูไม่เท่ากัน คุณสุวรรณา ถมยา ผู้มีปัญหาวิงเวียนศรีษะน้ำในหูไม่เท่ากัน คุณกมลรัตน์ มัสอิ๊ด ผู้มีปัญหารูมาตอยด์ คุณกมลรัตน์ มัสอิ๊ด ผู้มีปัญหารูมาตอยด์ คุณกมลรัตน์ มัสอิ๊ด ผู้มีปัญหารูมาตอยด์ อุดมพร ไชยรา ผู้มีปัญหา ข้อเข่า และ ปลายประสาทอักเสบ อุดมพร ไชยรา ผู้มีปัญหา ข้อเข่า และ ปลายประสาทอักเสบ อุดมพร ไชยรา ผู้มีปัญหา ข้อเข่า และ ปลายประสาทอักเสบ คุณสุรพล ผู้มีปัญหาโรคข้อเข่า คุณสุรพล ผู้มีปัญหาโรคข้อเข่า คุณสุรพล ผู้มีปัญหาโรคข้อเข่า คุณแถบ เดชพิชัย ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม คุณแถบ เดชพิชัย ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม คุณแถบ เดชพิชัย ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม